Nationella forskningsprogram för hållbart samhällsbyggnad

Det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande, som leds av Formas, ska ta fram kunskap för nya lösningar inom samtliga samhällssektorer och bidra till att skapa ett säkert, tryggt, hållbart och inkluderande samhälle. Det tioåriga programmet startade 2017 och dess utlysningar och aktiviteter styrs av en strategisk forskningsagenda. Under kommande år beräknas programmets medel uppgå till cirka 125 miljoner kronor per år. Mer information om programmet

Uppdaterad den