Uppvärmningen i Sverige går fort. Översvämningar, värmeböljor, skyfall och extremt väder är exempel på de utmaningar våra städer behöver hantera nu och i framtiden. Vinnova och Formas presenterar nu i vår varsin utlysning som ska främja innovation och forskning för att klimatanpassa våra städer och bebyggda miljöer till de klimatförändringar vi redan nu ser och vet kommer framöver.

Läs mer om utlysningarna

Formas utlysning omfattar totalt 100 miljoner kronor. Den stänger den 19 maj.

Vinnovas utlysning omfattar cirka 50 miljoner kronor. Den stänger den 1 juni.

Vinnova söker aktörer som vill och kan bidra med idéer och lösningar för att klimatanpassa städer och samhällen och utveckla produkter och affärsmodeller som är anpassade efter de nya utmaningarna. Formas utlysning är riktad främst mot akademin.

Arbetet behöver vara en laginsats, tanken är att minst tre parter ska stå bakom varje ansökan. En av parterna ska vara en behovsägare, dvs den aktör som har nytta av lösningen och som ska förvalta, använda och sprida resultatet av projektet. Vi ser framför oss att de som behöver ta en aktiv roll i detta viktiga arbete är företag i samarbete med exempelvis kommuner, regioner, myndigheter, företag, branschorganisationer, akademi och forskningsinstitut.

Förhoppningen med de samarbeten som Vinnova och Formas är med och initierar är att kunna hjälpa svenska aktörer inom exempelvis bygg, energi, ventilation och solskydd att utveckla sina metoder, produkter och erbjudanden för att kunna möta framtidens behov.

- Den här satsningen är viktig då klimathotet redan nu leder till stora utmaningar för våra städer och samhällen, med behov som hela tiden växer. Vi vill med detta initiativ stötta samarbeten mellan engagerade aktörer som har ett driv att tillsammans kunna utveckla metoder och lösningar för att hantera utmaningarna. Vi hoppas att de lösningar som tas fram på sikt även ska kunna spridas, både inom Sverige och internationellt, säger Lars Friberg, utlysningsansvarig hos Vinnova.

Utlysningen från Vinnova gäller för 2-åriga innovationsprojekt med möjlighet till fortsatt finansiering. Budgeten är preliminärt 50 miljoner kronor för den första utlysningsomgången och de beviljade projekten kommer att tilldelas mellan 2–5 miljoner kronor.

Formas utlysning har en budget på 100 miljoner kronor. Det går att söka för 3- till 4-åriga projekt med en årlig budget på maximalt 2 miljoner kronor och en total budget på maximalt 8 miljoner kronor per projekt.

Utlysningen hos Formas vänder sig till forskare från alla discipliner. Huvudsökande ska vara disputerad forskare verksam vid ett svenskt universitet, högskola eller forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag.

Uppdaterad den