Den fysiska miljöns utformning har stor påverkan på hur vi lever våra liv och på vårt välbefinnande. Genom att sociala värden prioriteras tillsammans med ekologiska och ekonomiska värden kan vi skapa ett hållbart samhälle. När vi stärker och prioriterar social värden i den fysiska miljön kan vi bland annat skapa bättre förutsättningar för integration, tillgång till bostäder med rimliga hyror, minskad ensamhet, förbättrad folkhälsa och en känsla av trygghet.

Social hållbarhet är inte ett nytt fenomen i samhällsplaneringen utan något som utvecklas kontinuerligt. Denna utlysning vill främja aktörer och innovationer som syftar till att ta nästa steg i utveckling och implementering av modeller och arbetssätt med målet att integrera sociala värden i utvecklingen av fysisk miljö.

Utlysningen öppnar den 15 april och stänger den 15 juni.

Alla juridiska personer, till exempel företag, offentliga aktörer, ideella- och forskningsorganisationer, kan söka medel. Aktörskonstellationerna ska bestå av minst två parter där en är behovsägare. Max 5 miljoner kronor i bidrag kan sökas (projektlängd 1-4 år).

Läs mer om utlysningen.

Den 20 april bjuder Vinnova in till ett informationswebbinarium.

Uppdaterad den