Hej Karin! Välkommen (åter) som medlem! Du har varit medlem genom Chalmers Professional Eduaction, och när du bytte jobb valde du att ansöka om medlemskap också i din nya roll som egen företagare. Berätta!

- Ja, det kändes som givet att fortsätta som medlem även nu när jag går vidare in i ett mindre konsultbolag. Jag är ju sedan två år tillbaka involverad i IQS Nyttiggörandeutskott där vi just nu arbetar i en förstudie för att ta fram grunderna för en Guide för Nyttiggörande. Det är ett konkret arbete, som känns meningsfullt, där jag kan vara med och bidra med mina erfarenheter från att ha verkat i mellanrummet mellan akademi och näringsliv i snart ett decennium. Vad fort tiden går! I höstas satte jag mig faktiskt själv på skolbänken och utvecklade mig inom coachning och förändringsledning. Det var mycket givande och känns som bra verktyg att ha med i ryggsäcken nu när jag går in i min nya roll som seniorkonsult i APAE Konsult AB. Bolagsnamnet är en förkortning av A Posse Ad Esse – från möjlighet till verklighet. Det är också det vi arbetar med – att stödja organisationer och projekt att sätta mål, skapa planer för leverans och realisera dem.

Vad jobbar du med nu och hur kommer du använda dig av IQ Samhällsbyggnad? Söker du kanske efter några särskilda samarbeten?

- Just nu jobbar jag med att starta upp min verksamhetsdel inom APAE. Uppdragen jag har kretsar just nu främst kring utredningar och studier av förutsättningar för att kunskap ska komma till nytta. Framtida uppdrag får gärna handla om att vi ska realisera vad dessa förstudier och utredningar kommer fram till! Jag hoppas framöver få fortsätta samarbetet med IQ Samhällsbyggnad och dess medlemmar genom att vi tillsammans skapar projekt. Mina intressen och kompetenser ligger ju i att skapa möjligheter för andra och det hade varit riktigt roligt om vi kunde hitta en möjlighet att skapa ett ännu bättre stöd för akademi och näringsliv att mötas, skapa och dela kunskap samt omsätta den i nytta. Vi är ju alla besjälade av att bidra till samhällsbyggandets hållbara omställning.

Läs mer om Nyttiggörandeutskottet i IQ Samhällsbyggnad

Uppdaterad den