Vi har stora gemensamma samhällsutmaningar som kräver ett modernt ledarskap och förmågan att se frågorna ur nya perspektiv. Unga idag har nya kompetenser och betonar andra värden än de traditionella. Dessa vill vi ta vara på för att tillsammans utveckla sektorn.

Utmärkelsen Guldhuset tilldelas en ung ledare inom offentlig eller privat sektor som utmärkt sig som en god och framgångsrik ledare inom samhällsbyggnad. Nominera en person som du tycker visar exempel på god ledarförmåga genom utvecklingsarbete i företag, organisation, projekt eller processer. Någon som är ett gott föredöme och som har stor potential.

Nominera din kandidat senast den 28 februari

Uppdaterad den