Utredningen Samordning för bostadsbyggande lämnade i somras, tillsammans med Fossilfritt Sverige, ett förslag till nationell kraftsamling för export av innovativ stadsutveckling – Plusstad och världsutställning 2030 – till regeringen. Förslaget stöds av kommuner och andra viktiga aktörer i genomförandet, där ibland IQ Samhällsbyggnad, och Smart Built Environment tillsammans fem andra strategiska innovationsprogram inom samhällsbyggnad.

Genom ett plusstadskoncept föreslås en kraftsamling för att etablera en kultur och struktur som gynnar innovation och högt ställda sociala, ekonomiska och miljömässiga mål. Nya synergi- och systemlösningar ska öka takten i omställningen. Stadsexpon kan genomföras i ett antal städer fram till år 2030. Varje ny stadsexpo innebär höjda ambitionsnivåer – 30 års utveckling ska nås på 10 år.

– IQ Samhällsbyggnads vision är att ta Sverige till en tätposition inom hållbar samhällsbyggnad. Det här är en satsning som både accelererar en hållbar samhällsutveckling och gör Sverige till ett globalt föregångsland som kan exportera kunnande och spetsteknik. Det ligger också helt i linje med det inspel till den kommande forskningspolitiska propositionen som vi samordnade förra hösten, säger Anita Aspegren, vd för IQ Samhällsbyggnad.

I inspelet lyfte IQ Samhällsbyggnad att Sverige har förutsättning att vara en permanent världsutställning för hållbart samhällsbyggande. För att säkerställa Sveriges tätposition behöver vi fortsätta att förstärka satsningar på forskning och innovation. I inspelet poängterades behovet av riktade forskningssatsningar som leder till ett modernt, hållbart och effektivt byggande. Ett annat fokusområde från inspelet har vi kallat Attraktiva livsmiljöer.

Attraktiva livsmiljöer ett fokusområde

– I inspelet gav vi förslag på nytt strategiskt innovationsprogram med fokus på attraktiva livsmiljöer med social hållbarhet, delaktighet och gestaltning i fokus. Ett sådan program skulle kunna knyta Plusstadskonceptet nära forskning, till exempel genom följeforskning och att plusstäderna blir arenor för test och demo för kunskap och innovationer som tas fram, påpekar Anita Aspegren.

Katarina Schylberg från IQ Samhällsbyggnad arbetar deltid i utredningen Samordning för bostadsbyggande. Hon är även ansvarig för IQ Samhällsbyggnads kommunnätverk, där flera av de kommuner som står bakom förslaget ingår - Knivsta, Stockholm, Umeå, Uppsala, Västerås och Örebro – och där innovationsfrågor alltid står på agendan. Förhoppningsvis bli några av dessa expostadsdelar, som på sikt bildar ryggraden i en permanent världsutställning.

Kunskap från program driver utveckling

IQ Samhällsbyggnad arbetar redan idag aktivt med stadsutvecklingsfrågor, bland annat inom de program som vi samordnar. I det plusstadskonceptet som presenteras kopplas avancerad digital teknik, som till exempel digitala tvillingar, BIM och olika digitala plattformar, till framväxten av plusstadsexpon. Här kan de resultat och innovationer som kommer fram inom Smart Built Environment bidra till såväl nya digitala lösningar som till nya affärsmodeller. De strategiska innovationsprogrammen inom samhällsbyggnadsområdet föreslås också få en ledande roll för bland annat kunskapsspridning och uppföljning.

För stadsdelar i framkant är energifrågan central och plusstadsdelarna ska stäva mot att genom integrerade lösningar nå bortom nollutsläpp. E2B2 är det största forskningsprogrammet hittills inom området energieffektivt byggande och boende, och bidrar med viktiga pusselbitar i omställningen och nytänkandet.

Satsningen på den föreslagna serien av stadsexpon är en nationell kraftsamling för innovativ och hållbar stadsutveckling. Det europeiska forsknings- och innovationsprogrammet JPI Urban Europe, där IQ Samhällsbyggnad är aktiv inom programledningen, är ett kunskapsnav för europeisk stadsutveckling. Bland annat lanserade JPI Urban Europe nyligen rapporten "Unfolding Dilemmas of Urban Public Spaces". Rapporten innehåller policyrekommendationer kring attraktiva livsmiljöer. I många av de projekt som genomförs inom ramen för JPI Urban Europe deltar svenska parter som tillsammans med projektparter från andra länder driver på utvecklingen.

- Som en röst för framtiden och en oberoende nod för samverkan mellan politik, akademi , samhälle och näringsliv kan och vill IQ Samhällsbyggnad bidra till denna nationella kraftsamling för export av innovativ stadsutveckling, avslutar Anita Aspegren.

Uppdaterad den