Nu startar ett projekt om mikrolärande inom Smart Built Environment. Syftet med projektet är att med hjälp av mikrolärande som metod öka kunskapen om digitalisering inom samhällsbyggnadssektorn genom att sprida resultat från projekt inom Smart Built Environment, på ett sätt som blir lättillgängligt och kan spridas till en bred målgrupp. Projektet testar en metod som sedan ska kunna användas för en bredare kunskapsspridning från Smart Built Environments olika projekt.

  • Projektet kommer att starta med en förstudie med framtagande av en kunskapsöversikt av metoden Mikrolärande, något konkret exempel samt urval av lämpliga projekt med behov av kunskapsspridning till en bredare målgrupp på ett lättillgängligt sätt. Urvalet av projekt kommer att göras i dialog med processledarna för de olika temaområdena.
  • Under genomförandefasen kommer pedagogiska utbildningspaket tas fram med hjälp av metoden Mikrolärande för de utvalda projekten
  • Ett förslag på förvaltningsmodell kommer att tas fram för att metoden ska kunna fortsätta att användas i framtida projekt.

Vi söker dig som vill ingå i en referensgrupp

Referensgruppen kommer att följa projektet, som startar under november och pågår under cirka 1,5 år. Antalet avstämningsmöten blir uppskattningsvis 5-6 stycken. Gruppen får möjlighet att ge input i alla delar av projektet och även utvärdera de framtagna utbildningspaketen och blir därför en viktigt grupp för kvalitetssäkring. Det är en fördel om du som deltar har intresse för och erfarenhet av kommunikation och kunskapsspridning/utbildning.

Välkommen med din anmälan! Mejla direkt till projektledaren Ann-Christin Kjellson., Blue Science Park

Uppdaterad den