Ann-Kristin Belkert på Actinate AB har genomfört projektet, som innefattar en övergripande omvärldsspaning, fem fördjupade analyser samt rekommendationer för en fortsatt satsning. Projektet ska ge stöd till Smart Built Environments fortsatta strategiska arbete nationellt och internationellt. Projektet syftar också till att ge vägledning och inspiration till sektorns aktörer, såväl offentlig sektor med kommuner och myndigheter som näringslivet och akademin.

Innovationer och nya tillämpningar är ett av fyra temaområden inom Smart Built Environment. Temaområdet fokuserar på att främja goda idéer som har en tydlig tillämpning och som inom överskådlig tid kan implementeras och ge värde i en organisation eller process. Detta projekt är det första av några strategiska satsningar i temaområdet för programperiod två.

Uppdaterad den