Vårt gemensamma arbete kring ledarskapsfrågor

IQ Samhällsbyggnad tillsammans med CMB vid Chalmers och Boverket belyser ledarskapets roll kopplat till byggskador i två webbinarier under hösten. I båda webbinarierna medverkar Kajsa Hessel.

Anmäl dig dig webbinariet den 3 november!

Ta del av inspelning från webbinariet den 23 september.

Att förändra ingrodda kulturer tar tid och kräver mycket kraft. Men med målet att lyfta en utskälld bransch har Kajsa Hessel kavlat upp ärmarna och oförtröttligt gått i klinch med några av de viktigaste hindren för att växla upp samhällsbärande byggbranschen i Sverige ska bli världsledande. Resultatet: Ett synliggörande av osynliga kulturer och med ett tydligt fokus på kvalificerat ledarskap. Det har också lett till att branschen vänder sig nu till Byggcheferna för att få hjälp att få bort den ineffektiva machokulturen.

– Att stå upp för något du tror på och våga sticka ut hakan i motvind är ett risktagande. Men Kajsa Hessel har med stor ihärdighet och synlighet, inte minst genom tydlig medial närvaro, lyckats kliva fram som en av de starkaste rösterna för att vända branschen i rätt riktning. Det är inte bara bra för alla som jobbar i byggbranschen utan för hela samhället i stort, säger Lars Strömgren, Samhällsbyggarnas vd.

Kajsa Hessel - årets samhällsbyggare 2020

Motivering

Kajsa Hessel är nyckelperson och drivande kraft i arbetet med att omvandla byggbranschens inre kultur och yttre förtroende – från exkluderande machokultur till en inkluderande, innovativ, hållbar, spännande, schysst och säker bransch för alla.

Vikten av det arbetet blev inte minst tydligt i samband med metoo-rörelsen och byggbranschens upprop #sistaspikenikistan 2017. Hon syns i medier och deltar i seminarier. Hon träffar riksdagspolitiker, generaldirektörer och gymnasieungdomar. Hon lyfter jämställdhetsfrågan på möten med branschens företagsledare – ofta som enda kvinna och utan ingenjörsbakgrund. Som vägvisare mot en framtidsbransch där alla har samma möjligheter är Kajsa Hessel självklar vinnare av Årets samhällsbyggare 2020.

Om Kajsa Hessel

Kajsa Hessel är regionchef på teknikkonsulterna Sweco. Hon är också sedan 2017 ordförande i Byggcheferna, ledamot i Samhällsbyggnadssektorns etiska råd och ingår i Ledarnas förbundsstyrelse.

Om Årets samhällsbyggare

  • Priset Årets Samhällsbyggare delas årligen ut till yrkesverksam person som verkar inom eller är kopplad till Samhällsbyggnadssektorn.
  • Person som genom sin gärning utvecklat och lyft fram Samhällsbyggnadsprofessionen genom en betydande insats inom något eller några av nedanstående områden:
    Gott ledarskap, idérikedom, kompetensuppbyggnad, forskning & utveckling, undervisning, hållbarhet, utveckling av arbetsformer och arbetsprocesser, främjande av samhällsutvecklingen.
Uppdaterad den