Utifrån 100 case i innovativ framkant, från olika delar av världen, valde forskningsprojektet ut ett 30-tal för djupare analys. De utvalda projekten är väldigt olika men den gemensamma nämnaren är att alla är innovativa hållbarhetsprojekt som man kan lära sig mycket av.

Några exempel på case som ingår i studien:

 • Uppkopplad infrastruktur för smart och hållbar hantering av samhällskritiska funktioner som till exemepl rent dricksvatten
 • Transportlösningar och energiförsörjning
 • Test med självkörande bilar
 • Den första försäljningen av fastighet med blockkedjeteknik
 • Hur ett projekt med robotar på ett livsmedelslager revolutionerar livsmedelsindustrin
 • En app med upplästa information om offentliga platser och miljöer för blinda
 • Att med ny teknik kunna förutspå vilka som kommer att bli sjuka och agera i förebyggande syfte

8 gemensamma framgångsfaktorer för att lyckas

En central fråga i studien har varit om det finns några gemensamma framgångsfaktorer som gör att dessa utvalda, men väldigt olika, projekt har lyckats? I studien har man intervjuat projektägare, projektledare, entreprenörer och forskare för att få svar. Och resultatet visar att det finns några tydliga gemensamma nämnare för framgångsrika innovationer för hållbar samhällsutveckling.

Dessa finns sammanfattade i åtta framgångsfaktorer som visar på hur man utvecklar en innovativ organisation, ett innovativt ledarskap, ett förhållningssätt till prototypsamhället samt att hitta en vision som inspirerar till samverkan i moderna nätverksformer, mot gemensamma mål.

Success Factors
 1. A Great(er) Vision - Creating a Common Ground
 2. The Innovative Ecosystem - Cross-Sectional Collabora­tion
 3. Caring and Sharing - To Build Trust
 4. Prototyping – Continued Development through Testing
 5. The Power of Failing - Creating a Culture for Change
 6. Disruptive Development - Finding Balance Between Structure and Chaos
 7. Add Heart and Soul - Motivating through Inspiring Stories
 8. Roll-Out Plan- Conquering the Innovation Paradox

Ta del av studien på Tyréns webbplats

Uppdaterad den