Rapporten är en uppföljning av Politik för gestaltad livsmiljö med fokus på de uppdrag som ArkDes har tillsammans med Boverket, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd. Bakom rapporten står ArkDes Think Tank, en kreativ nod för forskning, samverkan och strategiskt analysarbete inom arkitektur och design. Rapporten är den första i en serie av årligen återkommande rapporter som en del i ArkDes uppföljningsuppdrag.

Rapporten innehåller tre olika delar. Den första delen är en lägesbeskrivning meden den andra delen handlar om prioriterade utmaningar. Den avslutande delen beskriver vägen framåt och innehåller även medskick till framtida arbete.

Läs rapporten på ArkDes webbplats.

Uppdaterad den