Utlysningen sker i samverkan mellan Energimyndigheten, Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Sida. Utlysningen omfattar 2 miljoner kronor,och man kan söka maximalt 200 000 kronor per projekt. Medel kan sökas för omkostnader i samband med nätverkande med en eller flera internationella partners (utanför Europa) i syfte att formulera gemensamma projektidéer för att bidra till uppfyllandet av Agenda 2030. Sista ansökningsdag är den 16 september.

Läs mer om utlysningen

Uppdaterad den