Svaret är i stor utsträckning mer digitalteknik, mer nya material, och ökad förmåga att göra något av detta. Därtill krävs även kompetensstrategi. Den digitalteknik som krävs inbegriper AI, IoT, cybersäkerhet, programvaruutveckling och digital basinfrastruktur. På materialsidan handlar det om nya metalliska material, avancerade smarta material, biobaserade material samt additiv tillverkning. Lika viktigt som teknikutveckling är förmåga att tillämpa och tillgodogöra sig affärsmöjligheterna med den nya tekniken. Centralt är förmågan till innovation och transformation hos inte bara företag, utan även offentlig sektor, institut och akademi.

Arbetet med Färdplan har omfattat ett trettiotal intervjuer och ett tiotal workshops med ledande företrädare för industrin, industriorganisationer och akademiker. Det samlade och analyserade resultatet finns att ta del av i form av en heltäckande rapport samt en 20-sidig sammanfattning.

Färdplanen lanserades på ett digitalt event den 6 maj. Det går att se webbinariet från lanseringseventet i efterhand via RISEs webbplats.

Uppdaterad den