Foto: Hanna Franzén

Helena Bjarnegård är Sveriges första riksarkitekt. Riksarkitektens uppdrag är att leda och samordna arbetet inom arkitekturområdet på nationell nivå, både inom Boverket men även ut mot andra myndigheter. Kopplingen till kommuner och regioner liksom bransch och akademi är avgörande. Riksarkitekten och Boverket ska bland annat vara ett stöd till kommunerna i frågor om gestaltning och hållbarhet i planeringsarbetet. Helena är även av regering utsedd till ordförande i Rådet för hållbara städer, som inrättades 2017, med syfte att verka för att genomföra regeringens politik för hållbar stadsutveckling.

Helena har tidigare varit verksam som landskapsarkitekt på bland annat White arkitekters stadsplanerings-landskapsavdelning i Göteborg, haft styrelseuppdrag i White arkitekter samt arbetat som Stadsträdgårdsmästare i Göteborg. År 2019 promoverades hon till agronomie hedersdoktor vid Sveriges lantbruksuniversitet och blev även ledamot i Formas beslutande organ – dess Forskarråd.

Foto: Svensk Byggtjänst

Urban Månsson, är sedan 2016 vd för AB Svensk Byggtjänst som är ett branschägt bolag med uppdraget att vara sektorns informations- och kunskapsnav. Svensk Byggtjänst har 100 medarbetare och omsatte 2019 drygt 220 mkr. Några kända produkter är AMA, Bygginfo, Byggtjänst förlag samt Omvärldsbevakning. Svensk Byggtjänst är också med och driver den digitala utvecklingen genom dels olika digitala verktyg för framförallt AMA men också via det nya klassifikationssystemet CoClass.

Urban har lång erfarenhet av företagsledning och har varit vd för tre olika verksamheter under de senaste 16 åren. Han har under många år varit verksam inom stålindustrin och då jobbat med kundsegment som fordonsindustrin, verkstadsindustrin samt byggindustri. Urban är ekonom och har en kommersiell bakgrund via försäljning och marknadsföring.

Den nya styrelsen i helhet:

 • Mari Broman, ordförande
 • Anna Bergström, arkitekt SAR/MSA Jernhusen
 • Helena Bjarnegård, Riksarkitekt, Boverket
 • Sanna Edling, projektchef stadsdelen Kungsängen och Västerås Resecentrum i Västerås stad
 • Sven Junkers, chef Skanska Teknik
 • Tina Karrbom Gustavsson, docent och lektor i projektkommunikation, KTH
 • Christina Lindbäck, NCC
 • Urban Månsson, vd Svensk Byggtjänst
 • Susanne Nielsen Skovgaard, chef strategisk utveckling, Trafikverket
 • Niklas Sörensen, vd Ramboll Sverige
 • Magnus Tengberg, affärsområdeschef Fastighetsutveckling Vasakronan, Göteborg

I IQ Samhällsbyggnads valberedning har Nina Ryd, Chalmers (sammankallande), Birgitta Olofsson, Tyréns, och Ola Månsson, Installatörsföretagen, ingått.

Uppdaterad den