En särskild utredare ska lämna förslag om utveckling av organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur på nationell nivå, och även gällande hur ett system för nationell prioritering av forskningsinfrastrukturer kan utformas. Syftet är att upprätthålla en forskningsinfrastruktur av hög kvalitet som ska vara ett effektivt stöd för att möta samhällsutmaningarna.

– Målet är att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och då behöver forskningsinfrastrukturen hålla hög kvalitet. Inte minst för att för att kunna genomföra FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning i ett pressmeddelande.

Tobias Krantz, tidigare högskole- och forskningsminister och tills nyligen chef för utbildning, forskning och innovation vid Svenskt Näringsliv, utses som särskild utredare. Utredaren ska bland annat föreslå en eller flera modeller för organisation och styrning av nationella forskningsinfrastrukturer vid universitet och högskolor, samt möjliga finansieringsformer för nationell forskningsinfrastruktur. Det ingår också i uppdraget att föreslå ett samordnat system på nationell nivå för prioritering av infrastruktursatsningar och en nationell organisation av e-infrastruktur för forskning.


Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2021.

Uppdaterad den