IQ Samhällsbyggnad koordinerar och samarbetar genom initiativet med utredningen Samordning för bostadsbyggande Fi N: 2017:08, RISE, Governo och projektledare från Varbergs kommun, Gävle kommun, Malmö stad, Borlänge kommun, Härryda Landvetter Södra, Uppsala kommun, Täby kommun, Haninge kommun, Umeå kommun, Trollhättans stad och Västerås stad. Parallellt med att deltagarna lär sig om innovationsledning ska de ta fram en innovationsstrategi för sitt stadsutvecklingsprojekt.

Nästa möten, 19 maj och 24 juni, fokuserar på ledarskap och samverkan med en av frågeställningarna "hur driver man på innovation i hierarkiska organisationer?". Initiativet stöttas av Vinnova och ska vara klart i december 2020.

Läs mer om IQ Samhällsbyggnads Nätverk för kommuner

Uppdaterad den