Vem kan söka?

Utlysningen välkomnar forskning som utgår från ett holistiskt förhållningssätt till hållbar stadsutveckling och som nyttjar digitalisering och medborgarengagemang för att påskynda omställningen till energipositiva stadsdelar och klimatneutrala städer. Både digitalisering och medborgarengagemang ska nyttjas i projektet som möjliggörare och drivkrafter för att accelerera omställningen.

Projektkonsortium kan bestå av representanter från näringsliv, forskningsinstitut, akademi, offentliga aktörer och idéburen verksamhet (civilsamhällesorganisationer), av partners som är aktiva inom olika delar av forsknings- och utvecklingssystemet (tillämpad forskning, innovation / implementering) samt över olika discipliner (naturvetenskap, ekonomi och samhällsvetenskap, humaniora och teknik).

Budgeten för utlysningen är totalt om ca 27 miljoner kronor och cirka 6 miljoner kronor för svenska aktörer som kan bidra i europeiska innovations- och demonstrationsprojekt inom utlysningens områden.

Med fokus på transnationellt samarbete ska projektkonsortium bestå av minst tre oberoende aktörer från minst två deltagande länder.

Deltagande länder: Belgien, Sverige, Tjeckien och Österrike

Utlysningen har tre huvudområden:

  1. Bidra till den klimatneutrala staden: Holistiska tillvägagångssätt för implementering av PED
  2. PED i lokala sammanhang: Tillämpade metoder för att integrera PED: er i olika städer sammanhang och inom den rättsliga ramen
  3. Engagemang och styrning: stadsstyrning, koncept för intressenters engagemang och affärsmodeller

Viktiga datum

Sista ansökningsdag: 24 september
Beslut till projekt meddelas: November - december 2020
Projektstart: December 2020 - februari 2021
Projekten ska avslutas senast: December 2022

Matchmaking och event

Den 14 maj, 10.30-11.30, anordnas ett internationellt informationswebbinarium via Zoom. Läs mer och registrera dig här.
Den 15 maj, 11.00-12.00, anordnar Viable Cities ett informationsmöte om utlysningen. Läs mer och registera dig här.

Förutom evenemang och webbseminarier vill vi välkomna intresserade aktörer till LinkedIn-gruppen ”Networking in Positive Energy Districts and Neighbourhoods” för självorganiserad matchmaking. Gå med i gruppen här.

Dokument och länkar

> Läs mer hos Viable Cities

> Läs mer om den transnationella utlysningen hos JPI Urban Europe

> Utlysningstext

> Nationella kriterier för stödberättigande

> Presentation om utlysningen


Viable Cities Utlysning #5: Energipositiva stadsdelar är en transnationell utlysning inom det europeiska samarbetet Positive Energy Districts and Neighbourhoods (PED) där aktörer från olika EU-länder är inbjudna att söka medel. Samarbetet och utlysningen drivs på EU-nivå av JPI Urban Europe, ett initiativ som verkar för gränsöverskridande samordning kring forskning och innovation för stadsutveckling. I Sverige drivs JPI Urban Europe av IQ Samhällsbyggnad på uppdrag av Energimyndigheten, Formas och Vinnova, samma myndigheter som finansierar det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.

Uppdaterad den