IQ Samhällsbyggnad tar Sverige till en tätposition inom hållbart samhällsbyggande, så lyder vår vision. Visionen är det mål som vi siktar på tillsammans i vår ideella förening. Det gör vi genom att vara sektorns röst i forsknings- och innovationsfrågor (FoI) och arbeta för mer och bättre resurser för FoI inom samhällsbyggandet. Som en relevant samtalspartner till Regeringskansliet, forskningsfinansiärer, myndigheter med flera kan vi diskutera prioriteringar och nödvändiga satsningar för att se till att få igång ökad forskning och innovation i samhällsbyggnadssektorn.

Det sker också när vi samlar och mobiliserar sektorns aktörer, bland annat genom ett trettiotal större seminarier och workshoppar 2019. Det sker när vi leder forskningsprogram och projekt och ser till att resultat och kunskap kommer samhällsbyggnadssektorn till nytta. Vi lyfter diskussionen om hur vår sektor kan bidra till samhällsbygget på bästa möjliga sätt, genom forskning, innovation och samverkan. I vår årsberättelse beskriver vi det gångna året.

Uppdaterad den