Det går att spara mycket energi om man utformar ett kontor som en aktivitetsbaserad arbetsplats jämfört med om de som arbetar där har egna rum. Men forskning pekar på att effektiviteten kan gå ut över de anställdas välmående och arbetsmiljö. Detta var utgångspunkten för webbinariet den 16 april.

Läs mer och ta del av presentationerna

Uppdaterad den