Foto: Magnus Johansson / Linköpings universitet

Studenthuset på Linköpings universitets campusområde sticker ut när det gäller såväl form och färg som storlek. Byggnaden rymmer universitetets bibliotek, men även restaurang, studieplatser och arbetsplatser för de som arbetar med servicefunktioner som studenthälsa och studievägledning. Kort och gott en ny samlingsplats för studenterna på campus.

Byggnaden är alltså vinnare av Årets bygge som är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda pris och sätter fokus på de fantastiska projekt som byggs i Sverige varje år. Bakom tävlingen står branschtidningen Byggindustrin.

Olle Samuelson är jurymedlem i Årets bygge, adjungerad professor på Luleå universitet och forsknings- och innovationsstrateg på IQ Samhällsbyggnad. Vi passade på att ställa några frågor till Olle.

Vad är det som imponerar med årets bygge tycker du?

– Framförallt är det hur projektet på ett föredömligt sätt har arbetat med samverkan. Projektdeltagare på alla nivåer liksom representanter från hyresgästerna lovordar hur väl det fungerat och hur man bjudit in alla led till att samarbeta i en integrerad organisation. Det har också visat resultat i form av nöjda slutkunder och ett projekt som hållit både tidplan och budget.

Vad finns det för kopplingar till digitalisering?

– Man har jobbat med innovativa lösningar på många sätt i projektet, bland annat med stöd av digitalisering. Den unika fasadkonstruktionen är till exempel utvecklad med parametrisk design, man har jobbat med sensorer och IoT-lösningar för att mäta fukt, med intelligenta system för styrning av ventilation och belysning för att nämna några saker.

I projektet har man framgångsrikt använt sig av BIM, berätta mer?

– Projekteringen är gjord med BIM, där man bland annat har arbetat med visuell planering och med en rumsdatabas kopplad till BIM. Det är också glädjande att se att BIM-modellerna använts praktiskt i produktionen där montörer hos underentreprenörer använt informationen i modellerna och snabbt via iPad kunnat kontrollera svåra montagearbeten.

Vad kan vi lära oss av årets vinnare och ha användning av framåt?

– Vikten av att integrera alla aktörer och behovsägare i en organisation och driva arbetet mot gemensamma mål. På det sättet kan man skapa en gemensam drivkraft där innovation och nya lösningar blir naturliga verktyg för att lösa utmaningar och nå målen.


Juryns motivering till vinsten löd:

En tydlig gemensam vision följd av samverkan mellan alla aktörer har präglat genomförandet. Projektet har genomsyrats av innovativa lösningar där bland annat BIM-projektering och parametrisk design har använts på riktigt, en mycket tydlig kostnadsstyrning har möjliggjort den låga byggkostnaden.

Uppdaterad den