Porträtt på Anita Aspegren
Anita Aspegren, vd IQ Samhällsbyggnad

Vi är mitt uppe i en utmanande tid och vi vet att många har det väldigt tufft just nu. Alla berörs på ett eller annat sätt och vi är väl medvetna om att för många av er medlemmar så har verksamheten kraftigt påverkats. Vi får alla ta hand om varandra och samtidigt genomföra de konkreta ändringarna i verksamheten som krävs i närtid. Det är en utmanande tid, och vi vill bidra med att fortsatt få samhället att fungera och på sikt kunna utvecklas. Vår verksamheten fortsätter, även om vi i närtid har flyttat över alla våra fysiska möten till den digitala arenan.

Vi fortsätter också vårt strategiska arbete för en hållbar samhällsbyggnadssektor. I vårt gemensamma inspel till den forskningspolitiska propositionen pekar vi på vikten av robusta samhällen. Vi visar att samhällsbyggnadssektorn är en central aktör när vi ska ta oss an utmaningar om resiliens, säkerhet och sårbarhet. Vi lyfter att det behövs mer forskning och innovationer relaterat till säkerhet, matproduktion, dricksvattenförsörjning, klimatanpassning och mark- och resursanvändning. Utifrån de rådande omständigheterna blir det tydligt att detta är angelägna satsningar för den kommande forskningspolitiska riktningen.

Allt med syfte att driva på utveckling, forskning, innovation och nyttiggörande. Tillsammans i sektorn arbetar vi med utveckling av de olika områdena vi har lyft i inspelet – tätposition Sverige, attraktiva livsmiljöer, kunskapsuppbyggande och livslångt lärande. Vi visar på så sätt att vi är en sektor som tar oss an utmaningarna, driver på utvecklingen, omsätter kunskapsfronten till praktisk tillämpning och samtidigt är vi angelägna om ökade medel för att kunna fortsätta utveckla forskningsfronten. Några av områdena vi väljer att starta ny verksamhet kring under 2020 är modernare byggregler, ledarskapets betydelse för att driva förändring, innovation och kvalité samt helhetsperspektiv på attraktiva livsmiljöer.

Du som medlem har många olika alternativ att delta i all den verksamhet som vi tillsammans ordnar och driver. Här nedan lyfter vi ett par planerade aktiviteter. Du hittar fler via vår webbplats. Håll gärna lite extra koll i vårt kalendarium!

Är det något som du saknar eller vill lyfta? Tveka inte att kontakta oss på kansliet. Våra kontaktuppgifter hittar du här!

/Anita Aspegren, vd IQ Samhällsbyggnad

Uppdaterad den