Anders Rosenkilde och Gustaf Edgren, TMF

Er vision är ”Vi bygger och inreder Sverige” och ni har cirka 700 medlemsföretag som sammanlagt sysselsätter cirka 30 000 anställda. Vilka är de viktigaste frågorna hos era medlemmar just nu?

Anders Rosenkilde och Gustaf Edgren
  • Anders Rosenkilde är chef för teknisk utveckling på TMF och adj. professor i konstruktionsteknik för industriellt träbyggande vid Lunds universitet.
  • Gustaf Edgren är bostadspolitisk expert och Projektledare för branschutveckling – trähus inom TMF.

– Vi vill först poängtera att vi arbetar med mer än bara trähus. Vi jobbar framförallt med industriellt byggande, och det gäller byggnader, inredning och möbler. För oss är det en viktig förutsättning att det finns enhetliga, transparenta och förutsägbara regler för våra medlemmar att följa, säger Anders Rosenkilde.

– Vad det gäller Trähusindustrin så är framförallt, utöver ett tydligt regelverk och fungerande finansiering tillgången på detaljplanerad mark en viktig fråga. Hur effektiva och miljövänliga vi än blir, så spelar det ingen roll om det saknas tomter att placera husen på, oavsett om det är stora eller små hus. Småhus är extremt populära bostäder och de byggs redan i trä och industriellt. Dessvärre så prioriteras nästan alltid enbart flerbostadshus i någon nämnbar omfattning. Småhus utesluts i nästan all stadsplanering trots att trädgårdsstadsbebyggelse tillhör det mest ekologiskt hållbara som går att bygga, fortsätter Gustaf Edgren.

Trä- och möbelföretagen (TMF) väljer att bli medlemmar i IQ Samhällsbyggnad, vad hoppas ni att vårt samarbete ska bidra till?

– Vi väljer att bli medlemmar för att vi ser ett tydligt syfte med att engageras oss tillsammans i samhällsbyggnadssektorn. Framförallt vill vi vara med i diskussionen om Boverkets ändrade regelverk och då tror vi att IQ Samhällsbyggnad är en bra plats att samlas för diskussion eftersom det finns en så bred representation här, säger Anders Rosenkilde.

Vad hoppas ni kunna bidra med till sektorn i stort?

– Vi hoppas kunna bidra med vår kompetens inom industriell tillverkning och den breda representation vi har i vår medlemskrets som gör oss till en självklar del i utvecklingen av framtidens byggregler. Vi är också den enda parten i Sverige som värnar om industriellt byggande och småhusbyggande och vi möter upp en hel del förutfattade åsikter kring detta. Vi ser också småhusbyggandet som en självklar del av urbaniseringen säger Gustaf Edgren

– Vi ser så klart inget fel med att bygga flerbostadshus, men nu är det 80 procent flerbostadshus som byggs, eftersom det är lättare att tjäna pengar på det. Nu ökar också byggandet av flerbostadshus i trä eftersom det finns ett stort intresse i hållbart byggande. Vår kompetens handlar framförallt om industriellt byggande och hur man drar bäst nytta av det. Idag är det ingen som går till skräddaren för att sy upp kläder, utan det tillverkas i fabrik, det samma borde gälla för det flesta byggnader, säger Anders Rosenkilde.

Uppdaterad den