Flera personer deltar i ett webbsamtal
Bildsekvens från webbinariet

Vad innebär det i praktiken att skapa kapacitet för styrning och ledning för att hantera dilemman i den byggda miljön? Vad menas egentligen med ”innovative governance” och vad betyder det för våra samhällsbyggnadsaktörer?

URBAN MAESTRO granskar hur europeiska städer formas

Kunskapstips för dig som vill veta mer

Kvaliteten på våra urbana livsmiljöer är inte resultatet av en enskild insats utan resultatet av flera komplicerade insatser som skett över en längre tid. Hur platser, gator och torg formas och omformas beror på en kombination av beteenden, värderingar och beslut från flera olika aktörer, i både formella och informella processer. URBAN MAESTRO är ett projekt som granskar hur europeiska städer formas, byggas och finansieras, med fokus på innovativa sätt att generera och implementera rumslig kvalitet. Arbetet har nära kopplingar till den satsning på ”Attraktiva Livsmiljöer” som IQ Samhällsbyggnad efterlyser i inspelet till den forskningspolitiska propositionen. Det handlar också om hur vi skapar en samhällsstyrning på policynivå kring nyttiggörande av forskningsresultat i den urbana miljön. Jonas Bylund, IQ Samhällsbyggnad, sitter som rådgivare i URBAN MAESTRO.

Governance när stadsstyrningsprocesser ”plattas ut”

Idag finns en tendens som innebär att stadsstyrningsprocesser ”plattas ut” och antar en mindre vertikalt hierarkisk struktur. Beslutsprocesserna i samhällsbyggnadssektorn förändras i olika takt och med varierande dynamik beroende på kontext, land, region och kultur. Var ryms då de innovativa aspekterna och vilka roller spelar de i omställningen till mer hållbara offentliga rum? Det diskuterade gästerna i fredagens upplaga av Urban Lunch Talks, tillsammans med drygt 60 deltagare från platser runtom i världen.

Se den filmade versionen av samtalet Urban Lunch Talk #11 – Innovative governance

Samtalets gäster:

  • Cecilia Bertozzi (facilitator): Urban governance expert, Urban Maestro projektet där JPI Urban Europe är rådgivare, en del av United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat).
  • Bahanur Nasya: Arkitekt, filmproducent och projektledare för PlaceCity. Projektet samlar, testar och tillgängligör bevisade metoder och verktyg för “placemaking”. Projektet är partner med Placemaking Europe.
  • Liliane Mupende Uwanziga: Konsult i hållbar urbanisering. Tidigare chef för Urban Planning and Construction, One Stop Centre- City of Kigali, Rwanda.
  • Karina Landman, Lektor, Department of Town & Regional Planning, University of Pretoria, South Africa.

Uppdaterad den