Riksarkitekten Helena Bjarnegård är ordförande i Rådet för hållbara städer. Du får träffa henne på det öppna seminarium som hålls i samband med IQ Samhällsbyggnads årsstämma den 6 maj.

Rådet för hållbara städer utgår i sitt arbete från de delar av FN:s Agenda 2030 mål 11, ”Hållbara städer och samhällen”, som ligger i linje med regeringens ”Strategi för levande städer” och ”Politik för gestaltad livsmiljö”. De aktiviteter som Rådet ska genomföra 2020 och framåt kategoriseras därför utifrån mål 11 och dess delmål.

Rådet arbetar tillsammans för att

• ta fram verktyg och regelverk för hållbar stadsutveckling

• främja ny kunskap och innovationer inom området

• skapa arenor för gemensamt lärande, inspiration och kunskapsspridning.

Under året kommer Rådet för hållbara städer att fördjupa samarbetet utifrån de punkterna för att stödja kommunerna i arbetet med hållbar stadsutveckling.

Ladda ner årets rapport: Rådet för hållbara städer – Årsrapport 2020

Utöver åtgärderna som finns listade i rapporten kommer Rådet för hållbara städer även att genomföra ett antal aktiviteter där samtliga medlemmar är engagerade. Ett exempel är den konferens som Rådet anordnar den 21 oktober tillsammans med det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande. Konferensen riktar sig till kommuner med syftet att stärka kopplingen mellan forskning och praktik för att nå mål 11 i Agenda 2030.

Uppdaterad den