När ska förslagen lämnas in?

Under 2020 har Trafikverket fyra ansökningsdatum då projektbeskrivning senast kan lämnas in:

28 februari 2020

30 april 2020

30 augusti 2020

31 oktober 2020

Trafikverket publicerar årligen en forsknings- och innovationsplan (FoI-plan), det vill säga en konkretisering av områden där myndigheten ser behov av forskning och innovation de kommande sex åren. Nu finns FoI-planen för åren 2020–2025 publicerad på Trafikverkets webbplats.

FoI-planen beskriver de övergripande målsättningarna, de aktuella prioriteringarna och de processer och regler som gäller för Trafikverkets FoI-verksamhet. Den är därför ett viktigt verktyg för potentiella utförare av FoI-projekt som Trafikverket finansierar.

– Forskning och innovation bidrar till att skapa ett hållbart och tillgängligt transportsystem med fossilfria och resurseffektiva transporter och resor, konstaterar Kristina Gustafsson, strateg på Strategisk utveckling. FoI-planen ska ses som en öppen utlysning, där vi beskriver de behov som vi ser de kommande åren.

Förslag kan lämnas in vid fyra tillfällen per år, se datum i faktarutan. Förslagen ska lämnas i form av en så kallad förenklad projektbeskrivning, som kortfattat beskriver projektförslaget och det förväntade resultatet, typ av forskning och budget.

Läs mer om hur du ansöker

Uppdaterad den