Om IEA

International Energy Agency (IEA) är OECD-ländernas samarbetsorgan för energifrågor. IEA strävar efter att utforma en säker och hållbar energiframtid för alla.

Efter två års tillväxt var de globala utsläppen oförändrade på 33 gigaton under 2019 även om världsekonomin expanderade med 2,9 procent. Det beror främst på minskade utsläpp från elproduktion i EU, Australien, Kanada, Chile, Island, Israel, Japan, Korea, Mexiko, Norge, Nya Zeeland, Schweiz, Turkiet och USA.

De minskade utsläppen var möjliga på grund av ökad användning av förnybara källor (främst vind och sol), bränsleomkoppling från kol till naturgas och högre kärnkraftsproduktion. Andra faktorer inkluderade mildare väder i flera länder och långsammare ekonomisk tillväxt på vissa marknader.

IEA menar att utvecklingen skapar förhoppningar om en mer hållbar framtid med minskade globala utsläpp samtidigt som vi ser ekonomisk tillväxt.

Läs mer på IEAs webbplats

Uppdaterad den