Konferensen World Urban Forum har blivit den främsta återkommande internationella konferensen för aktörer inom hållbar urbanisering. Årets tema “Cities of Opportunities: Connecting Culture and Innovation” lockade 13 000 deltagare från 168 länder.

Åtagandena i sin helhet

Abu Dhabi Declared Actions

Konferensen resulterade bland annat i att deltagare från akademien, näringslivet, kommuner och organisationer kom överens om ett antal åtgärder och åtaganden (Abu Dhabi Declared Actions) för de kommande två åren och därefter. Världens städer står inför många klimat- och miljöutmaningar och åtagandena visar vilka hållbarhetsmöjligheter som finns i kopplingen mellan kultur och innovation och hur samhällsbyggnadssektorn bör jobba med frågorna.

Åtagandena är ett led i arbetet med att implementera the New Urban Agenda (deklarerad av FN i 2016) som en accelerator för att uppnå målen i Agenda 2030. Deklarationen från World Urban Forum (Abu Dhabi Declared Actions) säger bland annat att:

Culture is an integral part of the solution to the challenges of urbanisation and achieving the New Urban Agenda. The urban environment, in turn, has an influence on culture. Culture is a core component of local identity including heritage, creativity and diversity and urbanisation need to be planned, designed and managed to enhance this.
(sida 1 paragraf 3)

Det mellanstatliga forsknings- och innovationsprogrammet JPI Urban Europe, i Sverige med hemvist hos IQ Samhällsbyggnad, deltog som utställare under konferensen och anordnade en välbesökt session om resultatet av utlysningen ”Smart Cities and Communities”.

Som utställare visade JPI Urban Europe upp de över 80 transnationella projekt som programmet hittills finansierat, och berättade om de två utlysningar som finns öppna. Deltagare kunde också diskutera Urban Living Labs via en karta med genomförda projekt och dela med sig av vad de ser som avgörande för hållbara urbana omställningar. Utöver de många samtalen med internationella besökare fanns även en del av svenska aktörer på plats, till exempel SKL International, Sweco, Sveriges Lantbruksuniversitet, Mista Urban Futures, tankesmedjan Global Utmaning, med flera.

Liu Chang, CAUPD Chinese Academy of Urban Planning and Design, Caroline Wrangsten, IQ Samhällsbyggnad och Johannes Riegler, JPI Urban Europe.

Under en välbesökt session den 12 februari delade JPI Urban Europe med sig av huvudsakliga resultat från den genomförda utlysningen ”Smart Cities and Communties” som genomfördes med stöd av Europeiska kommissionen.

Sociala medier

Ta del av bilder och video på JPI Urban Europes Twitter och Instagram stories.

Deltagare och representanter från EU-kommissionen lyssnade till goda exempel från tre finansierade projekt som lyckats kombinera en bredd av aktörer och ta fram strategier och verktyg för att implementeringen av ”smarta städer-projekt” ska ha bli mer hållbara i en bred bemärkelse. Efter sessionen vittnade deltagare om att innehållet var ett välbehövligt inslag i konferensens program vad gäller forskningens förändrade roll och i omställningsarbetet och bland innovationskluster. Du kan ta del av resultatet och de tre projektens på JPI Urban Europes webbplats.

Caroline Wrangsten var IQ Samhällsbyggnads representant under konferensen.

Uppdaterad den