Utlysningen avgränsar sig till det offentliga rummets utformning och konstens betydelse för utvecklingen av ett mer socialt och hållbart samhälle, och innefattar därmed arkitektur, form, design och kulturmiljön. Formas ansvarar för utlysningens genomförande som sker inom det Nationella programmet för hållbart samhällsbyggande och relaterar främst till programmets temahållbara boende- och vistelsemiljöer.

Universitet, högskolor och forskningsinstitut samt företag (ej enskilda firmor), organisationer och kommuner. Projektgruppen ska ha såväl professionell konstnärlig- som forskarkompetens. För företag, organisationer och kommuner som söker medel i denna utlysning gäller särskilda regler om stöd av mindre betydelse.

Det är möjligt att söka för medel för upp till fyra år långa projekt. Maximal finansiering för ett fyraårigt projekt är 4 miljoner kronor. Utlysningen stänger den 9 maj.

Läs mer om utlysningen på Formas webbplats

Uppdaterad den