ENUTC-utlysningen bjuder in forskare, kommuner, företag, civilsamhälle och andra relevanta intressenter att söka medel för att skapa transnationella konsortier och adressera hur urban omställningskapacitet kan bidra till en mer hållbar stadsutveckling. Exempelvis genom projekt som utforskar och bidrar till:

  • Urban cirkulär ekonomi
  • Invånarbaserad utveckling och urbana ekosystem för innovation
  • Robust och motståndskraftig urban infrastruktur och byggd miljö

Utlysningen är uppdelad i två delsteg, där den sökande i steg ett skickar in en projektskiss för att därefter i steg två skicka in en fullständig ansökan.

Såväl nationella som internationella informationsmöten och digitala matchmaking event kommer att arrangeras i februari och mars. Du kan redan nu anmäla dig till de internationella eventen här och håll utkik hos Formas för kommande svenska möten.

Läs mer om utlysningen


JPI Urban Europe är ett forskningsprogram som IQ Samhällsbyggnad driver tillsammans med andra europeiska FoI-aktörer på uppdrag av Energimyndigheten, Formas och Vinnova.

Uppdaterad den