Under förra året samordnade IQ Samhällsbyggnad ett inspel till regeringens kommande forsknings- och innovationspolitik. Över 300 personer var engagerade i arbetet. Tillsammans har vi identifierat utmaningar och behov, men också lösningar som är avgörande för samhällsbyggnadssektorns utveckling framöver.

Anita Aspegren, vd IQ Samhällsbyggnad

Utgångspunkten för inspelet är att klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga och att det stundar viktiga samhällsförändringar. Samhällsbyggandets påverkan på klimatet är som bekant betydande. Samtidigt finns lösningar på samhällsutmaningarna att hitta hos samhällsbyggnads-sektorns aktörer. Vi fortsätter därför att lyfta fram sektorns möjligheter, men även vilka förutsättningar som krävs, bland annat i form av statliga insatser, för att utvecklingen ska komma till stånd. Det blir extra viktigt i en tid då satsningarna på forskning och innovation inte ökar i samma utsträckning som tidigare. Hösten 2020 fattar regering och riksdag beslut om den framtida inriktningen på forskningspolitiken.

Vi fortsätter att arbeta med den kommande forsknings- och innovationspolitikens inriktning under 2020!

Några centrala frågor som kommer att vara på agendan är:

  • Att utveckla ett modernt och effektivt byggande med nya byggregler och standardisering som viktiga byggstenar
  • Acceleration av hållbart samhällsbyggande med hjälp av digitalisering och AI
  • Resiliens, resursanvändning och cirkulär ekonomi
  • Nya affärsmodeller
  • Hållbar stadsutveckling genom europeiskt samarbete

IQ Samhällsbyggnad är plattformen där vi i samhällsbyggnadssektorn samlas för att utveckla hållbart samhällsbyggande, accelerera utvecklingen och säkra långsiktiga kunskapsuppbyggnad med fokus på forskning och konkreta innovationer.

Du som är medlem i IQ Samhällsbyggnad har möjlighet att vara med och driva utveckling tillsammans med andra kunniga personer i det breda nätverk som vi utgör. Du gör det genom att till exempel gå med i en temaarbetsgrupp, medverka i våra program och projekt, ansöka om plats i ett utskott eller genom att delta på något av våra många seminarier. Denna möjlighet gäller alla i din organisation. Skicka ett e-post till info@iqs.se så berättar vi mer, eller håll utkik efter information i våra nyhetsbrev.

Vi syns på samhällsbyggnadsarenan under 2020!

Anita Aspegren, vd IQ Samhällsbyggnad

Uppdaterad den