Cirkulär upphandling har testats under flera år i bland annat Nederländerna och Belgien. Tanken är att se vad som fungerar att använda i Sverige. RE:Source kommer inom ramen för projektet att samverka med nyligen genomförda och pågående svenska initiativ och projekt (som till exempel Cirkulära Skåne) inom området.

– I Nederländerna och Belgien har man många års erfarenhet av cirkulär upphandling och man har utvecklat och utvärderat arbetssätt och verktyg för att stödja detta. För att ta till vara den erfarenheten och undvika att uppfinna hjulet igen, vill vi testa deras metoder och verktyg och se vad som passar i svenska upphandlingar, säger Johan Felix, innovationsledare för RE:Source.

Målsättningen är att ha med omkring 15 upphandlande organisationer som åtar sig att genomföra en upphandling var med cirkulära kriterier, och då i en mindre skala så att risken är hanterbar. I utbyte får de deltagande organisationerna ta del av utbildning och verktyg samt erfarenhetsutbyte med övriga deltagare. Projektet startar i mars.

Om din organisation är intresserad av att delta? Läs mer och skicka in anmälan senast den 17 februari.

Uppdaterad den