Anna Land, IQ Samhällsbyggnad berättar om Bygginnovationen, bakgrunden till programmet och en del av projekten som drivits.

De sista projekten inom Bygginnovationen avslutas under 2019 och det är dags för oss att knyta ihop säcken. IQ Samhällsbyggnad ordnade en slutkonferens med projektpresentationer, framtidsdiskussion och uppföljning av programmets resultat och effekter den 10 december i Stockholm. Läs mer om slutkonferensen här.

Uppföljningen av programmets nyttor har genomförts av WSP på uppdrag av Vinnova, och denna visar på många goda effekter av programmet och förslag på hur dessa kan tas vidare. Du kan nu ta del av resultaten i en helt färsk uppföljningsrapport. Vi har också intervjuat Tommy Jansson, WSP som ingått i gruppen som arbetat med uppföljningen. Läs intervjun här!

Inför Bygginnovationens avslut har vi genomfört ett antal intervjuer med projektledare i programmet. Du kan läsa dessa på Bygginnovationens webbplats!

Uppdaterad den