ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity:

Denna utlysning syftar till att skapa och testa nya lösningar och strategier för hållbar rörlighet i städer. I utlysningen har 16 länder gått ihop för att stödja transnationella forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till att förbättra städers mobilitet och tillgänglighet för alla samhällsgrupper.

Event och webbinarier i utlysningen:
Den 13 januari anordnas ett internationellt matchmaking event på svenska ambassaden i Washington i anknytning till Transportation Research Board Annual Meeting (TRB). Under eventet kommer deltagare att ges möjlighet att hitta internationella partners och intressenter.
Läs mer och anmäl dig.

Den 17 januari klockan 09.30 anordnas matchmaking i Ljusgården hos IQ Samhällsbyggnad för aktörer som vill söka medel i den kommande utlysningen.
Läs mer och anmäl dig.

Den 22 och 27 januari anordnas även ett informations-webbinarie till vilket deltagare kan sända in frågor i förhand samt ett matchmaking-webbinarie där deltagare kan pitcha sin projektidé.
Anmälan till informations-webbinariet.
Anmälan till matchmaking-webbinariet.

Det finns även en LinkedIn-grupp för vidare matchmaking.
Gå med i gruppen.

Urban Migration:

Denna transnationella utlysning fokuserar på forskning och innovation kring tre ämnen:

• Socio-spatial integration and citizen involvement
• Urban governance of housing issues
• Enhancing cities’ administrative capacities and supporting evidence-based integration policies

Utlysningen söker projekt som är transdisciplinära, bygger på redan befintlig kunskap, bidrar till hållbar urban utveckling, visar värdet av europeiska samarbeten och som relaterar till genus- och mångfaldsfrågor. Sökande kan representera forskning, näringsliv, kommuner, regioner eller civilsamhälle och projektförslagen ska innefatta sökande från minst tre av de länder som deltar i utlysningen.

Läs mer om utlysningen
Gå med i utlysningens LinkedIn-grupp

Uppdaterad den