Bakom artikeln som har rubriken "Ta hand om er infrastruktur, kommuner!" står styrelsemedlemmar för det Mistra-finansierade forskningsprogrammet Mistra InfraMaint. IQ Samhällsbyggnad är en del av konsortiet bakom forskningsprogrammet och Kristina Gabrielii, programchef för Smart Built Environment, sitter i styrelsen.

Artikelförfattarna pekar i debattartikeln på att förvaltning av infrastrukturen på ett effektivt och hållbart sätt kräver både kompetens och ekonomiska medel. Den resurs- och kompetensbrist som många, framför allt mindre, kommuner lever med gör att man inte ens vet hur stora behoven är. Det saknas analyser, förnyelseplaner och ekonomisk framförhållning för investeringar, men det saknas också anpassade metoder. De menar att kommunerna behöver arbeta mer systematiskt för att få fram bättre beslutsunderlag. Modellerna måste samtidigt utvecklas för att bli användbara i mindre kommuner och fånga in möjligheterna att använda ny teknik och nya organisationslösningar. Det är här behovet av forskningssatsningar blir tydligt.

Läs hela artikeln

Uppdaterad den