Du har väl inte missat höstens stora BIM-debatt i Fastighetsnytt och Byggindustrin? För att följa upp tankarna som väckts i diskussionen höll BIM Alliance ett extrainsatt frukostmöte med tema "Hinder och drivkrafter för BIM". Mötet blev snabbt fullbokat så man bestämde sig för att filma det så att fler får ta del av diskussionen.

Mötet inleddes med en kort presentation om hinder och drivkrafter för BIM, med utgångspunkt i en färsk forskningsrapport som presenteras av Henrik Linderoth, professor Jönköping University.

Under mötet hölls en paneldiskussion med Örjan Wikforss, arkitekt och professor i projektkommunikation, Svante Hagman, ordförande för BIM Alliance, Birgitta Olofsson, vice VD Tyréns med replik av Andreas Udd, vd VRA Rörinstallationer och Henrik Linderoth. I diskussionen lyftes frågorna: ”Hur har utvecklingen sett ut?” och ”Vad har vi lärt oss hittills, och vad vi behöver göra nu?” Anna Bellman, journalist, modererade mötet.

Hinder och drivkrafter för BIM – mötet som film

BIM-podden var också på plats och spelade in samtalet som nu finns publicerat att lyssna på här.

BIM-debatten, tidigare inlägg

Här kan du ta del av de tidigare inläggen i debatten om BIM.

Fortsätt prata BIM

Vi vill gärna att du fortsätter diskussionen om BIM, nyttor och svårigheter, hur vi utvecklar våra metoder och får till en bättre samverkan i sektorn. Följ gärna BIM Aliiance på LinkdIn där diskussioner ofta förs!

Uppdaterad den