Projekt inom denna utlysning förväntas vara samskapande och ha ett starkt intressentdeltagande redan från början. Forskningen ska baseras på faktiska urbana utmaningar och resultaten bör leda till tillvägagångssätt, verktyg, instrument, insikter och kunskap som kommer att föra intressenterna närmare hållbar mobilitet och stadsutveckling. Projektens resultat förväntas ge ett tydligt bidrag till utformningen av relevanta transportpolitiska mål på stads-, regional, nationell- och europeisk nivå, och hjälpa städer/kommuner, invånare, samhällen, företag och institutioner att bättre nyttja och använda sig av lösningar och innovationer inom området urban mobilitet.

Projekten ska baseras på en eller flera av följande utmaningar:

Challenge 1: Evolving solutions for an integrated approach on sustainable urban physical mobility and transport, land use and digital connectivity
Challenge 2: Develop and support the implementation of innovative mobility systems and services with a potential to contribute to sustainable urban mobility
Challenge 3: Transform and re-organise urban spaces to pave the ground for sustainable urban mobility and accessibility at local level, from the street scale to the district
Challenge 4: Develop effective policy options for achieving a shift towards sustainable urban accessibility and connectivity
Challenge 5: Change behaviours and perspectives towards sustainable urban accessibility and connectivity

Ett internationellt "matchmaking" event kommer anordnas den 13 januari på svenska ambassaden i Washington, i anknytning till Transportation Research Board Annual Meeting (TRB). TRB är en konferens med över 13 000 yrkesverksamma deltagare från världen över med sessioner av intresse för beslutsfattare, forskare, regeringsrepresentanter, industri och akademiska institutioner. Möjlighet till matchmaking kommer även ges via ett webbinarium i slutet av januari 2020.

Fredag den 22 november hålls ett webbinarium på temat "From Partnering Globally to Thriving Locally" i JPI Urban Europes serie Urban Lunch Talks, i slutet av detta webbinarium kommer en presentation av ENUAC ges, med möjlighet att ställa frågor. Registrera dig idag!

Läs mer om ENUAC hos JPI Urban Europe

Prenumerera på programmets nyhetsbrev för kontinuerliga uppdateringar om relevanta datum

Uppdaterad den