Svenska institutet ska i sin förstudie bland annat titta på vilket behov det finns för ett utställningskoncept där utvalda aktörer kan erbjudas att visa upp Sverige som ett föregångsland inom hållbar digitalisering, digital innovation och tillämpning och utveckling av ny teknik, inom till exempel AI, GovTech, FinTech och MedTech.

- Sverige är EUs mest innovativa land. Ett showroom kan bidra till att marknadsföra Sverige internationellt, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman i ett pressmeddelande.

Konceptet ligger i linje med ambitionerna i till exempel digitaliseringsstrategin, exportstrategin, den nationella inriktningen för AI och samverkansprogrammet Näringslivets digitala strukturomvandling.

Svenska institutet ska även lämna förslag på hur ett utställningskoncept kan utformas och gestaltas, digitalt och fysiskt. Uppdraget kan resultera i flera möjliga alternativ.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 28 februari 2020.

Uppdaterad den