Inom denna utlysning kan projekt få finansiering i två steg. I detta steg 1 går det att ansöka om planeringsbidrag för förberedande arbete med att utveckla en projektidé samt initiera och utveckla samarbeten, såväl tvärvetenskapliga som mellan akademi och praktik. Det går att ansöka om planeringsbidrag för mellan 100 000 och 300 000 kronor. I steg 2 som öppnar hösten 2020 går det att söka för upp till 4-åriga projekt med en total budget på maximalt 8 miljoner kronor per projekt.

Projekten ska relatera till ett eller flera av de perspektiv och teman som lyfts fram i forskningsagendan Forskning för ett integrerat och hållbart samhällsbyggande.

Forskare, kommuner och andra offentliga organisationer kan söka i utlysningen som stänger den 14 januari 2020. Det går att söka planeringsbidrag för mellan 100 000 och 300 000 kronor.

Läs mer på Formas webbplats

Uppdaterad den