Ni beskriver er som den största oberoende fastighetsrådgivaren i landet, vad tror du att er framgång beror på?

– Jag tror att det beror på att vi arbetar med en långsiktig rådgivning gentemot våra kunder och på att vi är helt unika i vår lokala förankring, Att vi arbetar lokalt skiljer ut oss från de andra fastighetskonsulterna, och det uppskattas verkligen.

Mikael Lundström, vd Svefa

Vad tänker du om era utmaningar?
– Vår största utmaning är alltid kompetensförsörjningen. Det är en stor omsättning på personer i branschen, och det kan också vändas till en fördel. Det är positivt att kunskaper förflyttar sig med människorna som rör sig mellan offentligt och privat och på så sätt också sprider kunskap. Vi har dessutom fördelen att få rekrytera mycket från kommuner. De nyanställda kommer på rekommendation och det tyder på en stor trivsel hos våra medarbetare. Det är vi glada för.

Ni har kontor över hela landet, och jag gissar att ni därigenom utvecklat metoder för samverkan, kan du berätta något om det?
– Ja, samverkan är verkligen en framgångsfaktor, och vi är bra på det. Vi tycker att det är viktigt att satsa på både strukturkapital och på humankapital när vi ska säkerställa kvalitét på alla orter. Vi har sju affärsområden som möts löpande och utbyter kunskap och en gång om året samlar vi hela företaget. Det är ett ständigt utvecklingsområde hur vi delar information med varandra eftersom vi just är spridda i landet. Digitaliseringen bidrar till att vi kan arbeta smartare med varandra.

Svefa väljer att komma med som medlemmar i IQ Samhällsbyggnad. Vad hoppas ni att vårt samarbete ska innebära?
– Vi kommer med som medlemmar för att vi vill utvecklas som företag, tillsammans med andra. Vi vill vara en del av branschen, bidra med kunskap och lära av andra. Vi är till exempel gärna med och delar best practice med andra medlemmar.

Kan du berätta om något aktuellt projekt där ni arbetar med forskning och innovation? Eller där ni skulle vilja engagera er?
– Det mest konkreta exemplet just nu är engagemanget som vi har i DigSam (projekt inom Smart Built Environment). Vi vill gärna vara med i projekt som arbetar just med effektiviseringen av planprocesser. Jag tror att mandat och samarbetsformer är nyckeln för att lyckas, och att våga släppa in branschen i arbetet.
– Det är också spännande att se hur vi ska räkna på hållbarhet i sektorn. Hur värderas till exempel social hållbarhet? Och hur ska vi räkna på det? Det är svåra frågor som behöver lösas och det är kul att se att det kommer in andra kompetenser i sektorn på grund av det. Till exempel är White bra på att ta in ny kunskap, och vi kommer också behöva göra det framöver.

Vad kännetecknar ett lyckat projekt, enligt dig?
– Bra kommunikation mellan alla inblandade parter är en nyckel för att lyckas. Kommunikationen innebär att det går att arbeta konstruktivt med ändring och revidering och att alla är med på det. Nästan alla problem i projekt har med kommunikation att göra. De få gånger någon är missnöjd är det alltid på grund av missförstånd. Alla tekniska problem går att lösa.

Har du några tips till våra andra medlemmar att dela med dig av?
– Ja, jag tycker att det är viktigt att bjuda på kunskap, det finns väldigt lite riktiga affärshemligheter och alla tjänar på öppenhet. Vi bidra gärna med vår kunskap och ger till exempel ut en årlig rapport om fastighetsmarknaden på 24 orter. Vi visar så tydligt att vi har koll på marknaden, samtidigt som vi delar med oss till andra. Det tjänar alla på.

Läs mer om Svefa!

Uppdaterad den