Deltagandet i Addis Ababa möjliggör för viktiga samarbeten för JPI Urban Europe och bidrar till internationalisering i IQ Samhällsbyggnad. Afrika är den region som är hårdast drabbad av klimatförändringar (direkt efter polära regioner). Konferensen var därför mycket angelägen och välbesökt. Forskning och innovation kan bli mer utmaningsdrivet av att förstås från en bredd av platser. JPI Urban Europe bidrar till detta på flera olika sätt, bland genom utlysningen SUGI (Sustainable Urbanization Global Initiative) som var temat för den session som programmet anordnade på konferensen i Addis Ababa. Frågorna kring mat, vatten och energi, som står i centrum för SUGI-utlysningen, tar sig olika uttryck i olika delar av världen och African Climate Risk Conference 2019 gav möjlighet att bredda samarbetsytorna kring den här utmaningen.

SUGI handlar om att hantera urbana utmaningar genom att samskapa kunskap om mat-vatten-energi-nexus. Det är ett gemensamt initiativ som inrättats av JPI Urban Europe och globala Belmont Forum för att möjliggöra forskningssamarbete över hela världen. Belmont Forum är en grupp av världens största och starkast växande finansiärer av global miljöforskning. Genom SUGI samlas nu aktörer för att dra nytta av varandras kapacitet och forma nödvändiga innovativa nya lösningar på mat, vatten och energi- frågorna. Femton projekt finansierades och pågår för närvarande över hela världen för att ta sig an utmaningen. Det ultimata målet är att öka tillgången och förbättra livskvaliteten.

Läs mer

Uppdaterad den