Johan Stribeck, BIM- och VDC-ansvarig för Slussen-projektet, programledare Viktor Ginner, Jan-Olof Edgar, AMA-chef på Svensk Byggtjänst och Susanne Nellemann Ek, VD för BIM Alliance.

I det senaste avsnittet av podcasten Snåret presenteras lösningar för hur byggbranschen ska få gemensamma spelregler för digitaliseringen. Svensk Byggtjänsts Viktor Ginner är programledare.

Studion gästas bland andra av den nyaste stjärnan på BIM-himlen, Susanne Nellemann Ek, nybliven VD för BIM Alliance. Hon går direkt på pudelns kärna i en lösningsorienterad diskussion kring digitaliseringen. Hon är optimistisk inför idén om en enad framtida bransch:

– För att kunna jobba datadrivet måste vi vara överens om standard och struktur på data om vi vill kunna dra nytta av digitaliseringen på riktigt. Jag tror att vi kommer att få se en snabb utveckling av området inom 5 år, både i Sverige och internationellt. Vardagsdisciplinen behövs för att alla individer och organisationer ska kunna sätta sig in i det gemensamma språk som finns – och implementera det.
Som tidigare VD för Geoforum har hon insyn i framgångsrika digitaliseringsprocesser inom geodata och geografiska informationssystem:

– GIS- och geodata-folket vill gärna samarbeta mer med byggbranschen för att kunna ta hand om informationen. Man är helt bedrövade över att byggbranschen inte vårdar datan från varje projekt. En byggnad är ju guld värd när det gäller material och dess datainformation. Vet man t ex var man grävt ner något så kan man också gräva upp det i framtiden.

Det ritningsfria Slussen

Johan Stribeck, BIM- och VDC-ansvarig för Slussen-projektet i Stockholm, hade ett dittills unikt krav när han för 10 år sedan inledde det ambitiösa målet med att arbeta helt ritningsfritt i projektet:

– Ritningsleveranser är det obrutna informationsflödet personifierat. Vi lyckades förändra så att output från projekteringsfasen till produktion, dvs den juridiska leveransen var digital 3d-geometri och objektegenskaper istället för traditionella ritningar. Om vi fortsätter att leverera platta ritningar som vi alltid har gjort till nästa steg i kedjan, då spelar gemensamma språk, klassificeringar och häftiga 3D-modeller och mjukvaror ingen som helst roll.

Satsningen på ritningsfria projekt är hittills ovanliga:

– Jag tror på att tillgängliggöra modellerna mer i projekten, tidigare i processen och till fler! Det är inte digitala lösningar som saknas i branschen, det är ett människoproblem, av vana så vill man göra som man alltid gjort, berättar Johan Stribeck.

Hur vet vi om vi talar om samma sak?

Den verklighet som Johan Stribeck beskriver bekräftas av Snårets återkommande gäst Jan-Olof Edgar, Mr BIM, AMA-chef på Svensk Byggtjänst:

– När vi talar om gemensamt språk så handlar det mycket om gemensamma begrepp. Det är svårt att enas om begreppen, olika människor tolkar ord olika. En entreprenadjuridisk viktig del i AMA-systematiken är därför AMA:s begreppsbestämningar. Om inte vi människor menar samma sak, hur ska då två datorer kunna prata med varandra?

Svensk Byggtjänst har därför tagit fram CoClass som en påbyggnad av en internationell standard. Systemet har nyligen kompletterats med tusentals nya typer som ska göra det enklare för byggbranschen att handla upp och förvalta sina byggnader och anläggningar. Nu återstår det för branschen att implementera det.

Uppdaterad den