Susanne kommer förutom att vara vd för BIM Alliance även att ägna en del av sin arbetstid åt sektorsövergripande forsknings- och innovationsfrågor inom ramen för IQ Samhällsbyggnad.

Susannes kontaktuppgifter

E-post: susanne.nellemann.ek@iqs.se

Telefon: 070-311 51 13.

Uppdaterad den