I utlysningen har 21 nationella forskningsfinansiärer från 16 europeiska länder (främst medlemmar av JPI Urban Europe) tillsammans med Europeiska kommissionen, öronmärkt en budget på cirka 25 miljoner euro för att stödja mellan 15 och 20 transnationella RDI (Research/Development/Innovation)-projekt. En första versionen av utlysningens ämnen är framtagen där de har delats upp i sex utmaningar, var och en av dessa hanterar specifika aspekter och frågor kring städers tillgänglighet och mobilitet.

De sex utmaningarna är:

  • Challenge 1, on integrated approaches and solutions;
  • Challenge 2, on the impacts on sustainability and access for all;
  • Challenge 3, on the transformation of urban spaces and conflicts on space uses;
  • Challenge 4, on limiting vulnerability and enhancing resilience;
  • Challenge 5, on innovative policy options and coordination of the stakeholders;
  • Challenge 6, on behaviors and changes in the mobility practices;

Syftet med den öppna enkäten är att få reaktioner och återkoppling på innehållet för att förbättra och förfina det och skapa den mest relevanta utlysningen.

Enkäten är öppen till och med den 23 oktober 2019.

Läs den preliminära versionen av utlysningens ämnen

Gå till enkäten

Uppdaterad den