Varje EU-land har i uppgift att ta fram en långsiktig renoveringsstrategi till stöd för renovering av det nationella byggnadsbeståndet. Strategin omfattar både offentlig och privat sektor.

Energimyndigheten och Boverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på en långsiktig renoveringsstrategi. Till stöd för utarbetandet av förslaget genomförs nu ett offentligt samråd innan rapporten lämnas över till EU-kommissionen i mars 2020. Strategin kommer sedan bli en del av den nationella energi- och klimatplanen.

Hearing onsdag 16 oktober

Pnsdag den 16 oktober 2019 kl. 13.00-16.00 Konferens 7A Odenplan, Stockholm, eller via webbsändning

Målet med strategin är att Sveriges, liksom övriga EU-medlemsländers, byggnader ska nå en så hög grad av energieffektivitet som möjligt. Målet är också att användningen av fossila bränslena ska fasas ut senast 2045, och att utsläppen av växthusgaser ska minska med 85–90 procent senast år 2050.

Hearing 16 oktober – vi vill ha dina synpunkter

Den 16 oktober kommer hålls en öppen hearing där du har möjlighet att lämna synpunkter på den föreslagna renoveringsstrategin.

Tid: 16 oktober 2019, kl. 13.00-16.00
Plats: Konferens 7A Odenplan, Stockholm eller via webbsändning
Maximalt antal deltagare på plats: 100

Anmäl dig här

Mer information

Läs mer om renoveringsstrategin här

Uppdaterad den