– Dagens forskare förväntas kommunicera sin forskning även utanför universiteten och högskolorna. Därför är det viktigt att veta hur forskarna själva ser på kommunikation och vad de upplever för hinder och möjligheter, säger Martin Bergman, utredare Vetenskap & Allmänhet och medförfattare till rapporten.

Fakta om undersökningen

Undersökningen genomfördes under våren 2019 och omfattar 3 699 forskare från 31 svenska universitet och högskolor. Den är ett samarbete mellan forskningsråden Forte, Formas, Vinnova och Vetenskapsrådet, stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond samt VA.

Oro för hot hämmar

Två tredjedelar av forskarna upplever att deras kommunikation med omvärlden hindras av att de har alltför många andra arbetsuppgifter med högre prioritet. Andra upplevda hinder är att det saknas avsatta resurser för kommunikation, och är svårt att hitta lämpliga tillfällen och målgrupper att kommunicera med. Fem procent hindras av oro för hot och trakasserier. Denna oro är särskilt stor bland kvinnor upp till 29 år, där 12 procent menar att den utgör ett viktigt hinder.

– En del forskningsresultat kan ge upphov till svallande känslor. Självklart måste forskning få ifrågasättas i samhällsdebatten, men när forskare undviker att kommunicera sina resultat på grund av oro för omvärldens reaktioner, är det en varningsklocka som behöver tas på allvar, säger Gustav Bohlin, utredare Vetenskap & Allmänhet och medförfattare till rapporten.

Den viktigaste åtgärden för att forskare ska kunna kommunicera mer, är att det avsätts särskilda resurser för detta, anser forskarna. Andra önskemål är fler inbjudningar att delta i olika evenemang och att kommunikation ges högre meritvärde.

Viktigast att kommunicera med beslutsfattare och allmänheten

Fyra av tio av forskare känner sig fullständigt eller i hög grad rustade för att kommunicera sin forskning med det omgivande samhället. Män känner sig överlag mer rustade än kvinnor. Beslutsfattare och politiker är den grupp som forskarna tycker är viktigast att kommunicera med, följt av allmänheten i stort och yrkesgrupper som är direkt berörda av forskningen (till exempel läkare, lärare eller jurister).

Läs hela rapporten Jag vill, men hinner inte! Forskares syn på kommunikation och öppen vetenskap

Uppdaterad den