OpenLivingLab Days är ett årligt möte för aktörer från hela världen som arbetar med ”Open Living Labs". Här träffas tjänstepersoner, innovatörer, företag och forskare från olika områden, till exempel samhällsbyggnad, för att lära sig av varandra.

JPI Urban Europe

Målet för JPI Urban Europe är att skapa kapacitet för en hållbar omställning av städer och urbana områden. En hållbar omställning till attraktiva, resurseffektiva och ekonomiskt livskraftiga städer stöds genom gränsöverskridande samordning kring forskning och innovation för stadsutveckling i nära samarbete med medlemsstater i EU och Europeiska kommissionen. IQ Samhällsbyggnad driver programmet tillsammans med andra europeiska FoI-aktörer på uppdrag av Energimyndigheten, Formas och Vinnova.

JPI Urban Europe deltog i konferensen dels genom en workshop med Europiska kommissionens kommande policy kring ”människocentrerad stadsutveckling”. Dels genom en workshop där deltagare tillsammans byggde idéer kring hur vi ska utveckla och använda ”Urban Living Labs” för att stärka nyttiggörande.

JPI Urban Europe har finansierat mer än 80 transnationella forsknings- och innovationsprojekt som stöder städers omvandlingsprocesser mot mer hållbara urbana områden, varav ungefär hälften har varit just Urban Living Labs. Syftet är att jobba med flexibla och innovativa sätt att hantera, samskapa och experimentera kring metoder och policies bland urbana samhällsutmaningar.

Urban Living Labs har växt som koncept och har under de senaste tio åren till viss mån fått fäste runtom i Europa, men det finns ingen självklar plats i svenska kommuner ännu. Därför var det extra intressant att möta många svenska aktörer på plats i Thessaloniki, och bygga relationer för lärande inom området i Sverige.

Som medlem i IQ Samhällsbyggnad har du god tillgång till den överblick över europeiska forskningsprojekt och resultat som kan vara intressanta i svenska sammanhang, och som JPI Urban Europe utvecklat i flera års tid. Nu vill programmet ta arbetet med Urban Living Labs till nästa nivå. Vill du vara med?

Läs mer om JPI Urban Europes arbete under Open Living Lab Days i Thessaloniki.

Uppdaterad den