– Våra städer och samhällen behöver bli en del av lösningen på vår generations största utmaning, att lösa miljökrisen. Parallellt med detta behöver vi säkerställa att våra samhällen är trygga och socialt hållbara. Genom det här stödet kan olika aktörer göra våra samhällen till gröna och trivsamma platser där man kan leva ett tryggt och hållbart liv, säger bostadsminister Per Bolund i ett pressmeddelande.

Regeringen inför nu ett stöd till åtgärder som både främjar stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana områden och som stärker den sociala hållbarheten och tryggheten i städer och samhällen. Satsningen är en fristående fortsättning på det tidigare stödet Gröna städer, som hade högt söktryck. Regeringen föreslår 50 mnkr för 2020, 150 mnkr för 2021 och 200 mnkr för 2022.

Uppdaterad den