Utlysningen var inriktad på forsknings- och innovationsprojekt för fortsatt digitalisering och industrialisering för ett hållbart samhällsbyggande. Utlysningen omfattade programmets alla fyra temaområden: Innovationer och nya tillämpningar, Värdekedjor och affärsmodeller, Informationsinfrastruktur och Kunskap och kompetens.

Projekten som beviljats handlar till exempel om cybersäkerhet, kommunal innovation med hjälp av hackaton, 3D-printning av stålstrukturer, AI-modeller för att minska läckage av dricksvatten samt om olika verktyg och plattformar för samverkan och samarbeten i samhällsbyggnadsprocessens olika delar. Flera av projekten adresserar också på olika sätt AR (förstärkt verklighet), VR (virtuell verklighet) och AI (artificiell intelligens).

Projekten, som startar under hösten 2019, kommer att pågå som längst i tre år.

Godkända projekt

• Optimering av äldrehemsbyggande genom mätning
Birgitta Bokström, Spinview Nordics
• Digitala spårväxeln: Digitaliserade omläggningsanordningar för framtiden
Jan Lundberg, Luleå tekniska Universitet
• Mosaik – Metod för Offentlig Sektors Arbete med InnovationsKultur
Vilho Jonsson, Knivsta kommun
• Smart modelleverans i infrastrukturprojekt – ökad samverkan för en digital och hållbar anläggning
Johan Asplund, Sweco Civil
• 3D printade kopplingar för bärande stålstrukturer inom arkitektur och samhällsbyggnad
Christopher Williams, Chalmers tekniska högskola
• Effektivare förvaltning och underhåll av infrastruktur med augmented reality
Rasmus Rempling, Chalmers tekniska högskola
• BIM i förvaltning - från prototyp till global revolution
Nils Berglund, Vyer Technologies
• Digitaliserade miljö- och klimatkrav genom hela upphandlingskedjan
Jeanette Green, IVL Svenska Miljöinstitutet
• Projektorganisationens olika roller i en digitaliserad byggprocess: Interaktionen mellan tekniska möjligheter och sociala realiteter
Susanne Engström, Luleå Tekniska Högskola
• Ordning i RörANN – en smart ANN-modell för minskat läckage på dricksvattennätet
Johanna Sörensen, Sweden Water Reasearch
• Nationell digital upphandlingscentral för hållbart byggande bland privata fastighetsägare
Thomas Sundén, Sustainable Innovation
• Cybersäkerhet för digitala processer inom samhällsbyggnadssektorn
Rikard Espling, KRESP Projektledning
• Kollaborativ informationsinfrastruktur i sjukhusbygge
Christian Koch, Chalmers tekniska högskola
• Den obrutna informationskedjan för brandskydd
Michael Strömgren, Briab Brand och Riskingenjörer
• Simultaneous remote urban co-design network
Petra Juhlin, Lindholmen Science Park
• Digitaliserad samverkan mellan Länsstyrelsen och kommuner i Västra Götaland för effektivare planprocesser
Christina Gustafsson, Länsstyrelsen Västra Götaland

Läs mer om projekten på Smart Built Environments webbplats.

Uppdaterad den