Den första forskningsberedningen bildades 1962 av dåvarande statsministern Tage Erlander. Sedan 1991 har forskningsministrarna varit ordförande för beredningen.

– En viktig uppgift för forskningsberedningen är att ge råd till regeringen när den utarbetar svensk forskningspolitik. Min ambition är att svensk forskning ska fortsätta vara internationellt ledande. Vi behöver värna den fria forskningen samtidigt som forskningspolitiken svarar mot globala och nationella samhällsutmaningar, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Temat för den nya forskningsberedningen kommer vara kunskap och forskning som stöd för en bättre framtid inom exempelvis miljö, klimat och hälsa. På dagordningen kommer det även finnas frågor om kompetensförsörjning inom vård, skola och näringsliv samt, som ett tvärgående tema, forskning och kunskap för att bemöta forskningsresistens, alternativa fakta och populism.

Ledamöter i den nya forskningsberedningen

1. Anna Forsberg, professor
2. Johan Kuylenstierna, adj. professor
3. Olle Lundberg, professor
4. Sara Mazur, doktor
5. Elisabet Nihlfors, professor
6. Håkan Pihl, rektor
7. Lisa Salmonsson, doktor
8. Göran Sandberg, professor
9. Madelene Sandström, f.d. VD KK-stiftelsen
10. Astrid Söderbergh Widding, rektor
11. Tuula Teeri, professor
12. Mathias Uhlén, professor

Läs mer om ledamöterna och forskningsberedningen hos Regeringskansliet.

Uppdaterad den