Det som gör Innovationsveckan unik är att den är lokal och nationell samtidigt. Innovationsveckans program skapar vi tillsammans. Under veckan pågår aktiviteter på många platser runt om i landet och på webben, ordnade av olika aktörer. Gemensamt är att vi alla arbetar för ett mer innovativt offentligt Sverige, och visar upp projekt, processer, arbetssätt och konkreta resultat som på olika sätt bidrar till att möta samhällets utmaningar.

Aktiviteterna blir en del av ett gemensamt nationellt program som koordineras och marknadsförs av SKL och Vinnova, som också anordnar ett antal nationella, webbsända aktiviteter under veckan.

Temat för Innovationsveckan 2019 är Att sprida och involvera. Sprida kopplar naturligt an till behovet av att nya smarta lösningar sprids och används av fler. Involvera kan exempelvis innebära medskapande med invånare, företag, akademi, civilsamhälle eller dialog inom organisationens olika funktioner och roller. Kommuner, regioner, statliga myndigheter och samarbetspartners bjuds in att delta och arrangera lokala aktiviteter/webbsändningar under veckan för att visa upp arbeten och innovationer, i till exempel föreläsningar, studiebesök, workshops, utställningar eller dialogmöten.

Läs mer om Innovationsveckan.

Uppdaterad den